Handelsbestingelser for Siloo ApS

Priser
Alle priser er ekskl. moms og i danske kroner (DKK), hvor intet andet nævnes. Priserne er kun gældende inden for Danmarks grænser ekskl. Færøerne og Grønland.

Der gives standard 8 dages netto på betaling af faktura.

Levering
Ordrer ekspederes normalt samme eller næste hverdag. Ordre behandles kun ved underskrevet aftaler på kontrakt eller godkendte annonceringer via. mail.

Gentegnelse
Dine annoncer gentegnes automatisk hvis ikke senest 1 måned inden periodefornyelse at aftalen opsiges.

Kontakt venligst Siloo ApS på redaktion@siloo.dk for skriftlige opsigelser.

Reklamationsret
Der gives reklamationsret i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning. Eventuelle reklamationer skal foretages rettidigt, hvilket i praksis vil sige umiddelbart efter du har opdaget fejlen.
Har du en reklamation, kan du rette henvendelse til redaktion@siloo.dk

Fortrydelsesret
Der ydes 14 dages fuld fortrydelsesret, uanset grunden, gældende fra den dag varen modtages.

Betaling
Siloo ApS modtager betaling Bankoverførsel. Der kan betales via faktura for vores faste kunder. Alle priser er + moms.

Selskabets normale betalingsbetingelser er som følger: Betaling: 8 dage netto. Erlægger køberen ikke betaling i rette tid, er sælger berettiget til at fordre renter af det skyldige beløb med 2% pr. måned af den til enhver tid værende saldo fra tiden fra leveringen og til betaling sker. Køber er uberettiget til at tilbageholde nogen del af købesummen til sikkerhed for opfyldelse af en eventuel forpligtelse i medfør af punkt 9, ligesom en forsinkelse med en uvæsentlig del af leverancen heller ikke berettiger køberen til udeladelse af at erlægge den fulde betaling i henhold til de trufne aftaler. Dersom varer, der ifølge aftale eller kontrakt skal leveres til bestemt tid, ikke rettidigt aftages af køber, kan selskabet efter eget valg lade varerne bortsælge for købers regning, efter advis til køber, eller oplægge varerne for købers regning, således at køber skal betale de med oplageringen forbundne omkostninger. Uanset forsinkelse ved modtagelsen er køber under alle omstændigheder forpligtet til ved forfaldstid at erlægge den stipulerede betaling. Ved oplagring henligger varerne for købers risiko.§ 7. Ejendomsforbehold
Selskabet bevarer ejendomsretten til det solgte, indtil fuld og endelig betaling er erlagt.

§ 11. Retten i Hjørring er værneting
Forbehold
Der tages forbehold for prisstigninger, valutaændringer, force majeure, leveringssvigt, afgiftsændringer, udsolgte varer og skrive-/trykfejl.

Privatlivspolitik for Siloo ApS

Siloo ApS, Bredgade 35, 9700 Brønderslev – herefter kaldet Siloo står for håndtering af dine personlige oplysninger er beskrevet i denne datapolitik sam thandelsbetingelser.

Dine personlige oplysninger er alle oplysninger, der kan anvendes til at identificere dig, herunder navn, adresse, køn, e-mailadresse mv. Siloo indsamler, bruger og deler personlige oplysninger for at administrere og drive Siloo hjemmesider og beskytter dine personoplysninger med henblik på, at du kan føle dig tryg og sikker.

Siloo ApS er ”dataansvarlig” og dermed ansvarlig for dine personlige oplysninger.

INDSAMLING

Såfremt du vælger at give Siloo personlige oplysninger, samtykker du til overførsel og lagring af disse oplysninger på Siloos servere.
Vi opbevarer kun oplysninger som er relevante for den tjeneste du benytter. Vi kan indsamle og lagre følgende oplysninger:

 • Oplysninger som du selv afgiver i forbindelse med oprettelse af en profil, f.eks. navn, e-mailadresse, telefonnummer, adresse, køn, fødselsdato og finansielle oplysninger.
 • Billeder, tekster og video som du selv poster på vores tjenester.
 • Statistikker på sidevisninger, trafik til og fra Siloos og byerne, annoncedata og standard weblog-oplysninger som IP-adresse, Mac-adresse, enhed (f.eks. mobil), browser type og geografisk lokalitet.
 • Oplysninger om hvordan du bruger Siloos sider og ydelser.

Du giver samtidig samtykke til, at Siloo kan dele dine personlige oplysninger med koncernforbundne selskaber eller tjenesteudbydere, der hjælper Siloos forretningsaktiviteter.

FORMÅL OG ANVENDELSE AF OPLYSNINGER

Siloo benytter oplysningerne til at:

 • Udbyde vores ydelser;
 • Finde og løse problemer ved Siloos hjemmeside og ydelser;
 • Tilpasse din brugeroplevelse, måle interessen for og forbedre Siloo ydelser, samt informere dig om ydelser og opdateringer;
 • Tilpasse og informere om markedsførings- og salgsfremmende tilbud til dig i henhold til dine præferencer

BESKYTTELSE AF OPLYSNINGER

Siloo sælger eller videregiver ikke dine personlige oplysninger til tredjemand til brug for deres markedsføringsformål uden dit udtrykkelige samtykke.

Undtaget er videregivelse til koncernforbundne selskaber eller tjenesteudbydere, der hjælper Siloos forretningsaktiviteter.

Siloo har lov til at videregive personlige oplysninger til at efterleve lovkrav, håndhæve Siloos politikker, eller beskytte andres rettigheder, ejendom og sikkerhed.

Siloo kan videregive personlige oplysninger for at reagere på påstande om, at en annonce eller andet indhold krænker andres rettigheder eller i forbindelse med straffesager. Anmodning om oplysninger af denne art skal rettes skriftligt til Siloo på følgende e-mailadresse: redaktion@siloo.dk

Oplysningerne udleveres kun ved henvendelse fra offentlige myndigheder som politi, domstol eller datatilsynet.

MARKEDSFØRING, KOMMUNIKATION OG E-MAIL VÆRKTØJER

Du kan modtage markedsføringsmateriale fra Siloo. Såfremt du ikke ønsker at modtage markedsføringsmateriale fra Siloo, kan du henvende dig til support på følgende e-mailadresse: redaktion@siloo.dk

Siloo kan bruge de oplysninger, Siloo har om dig og dine aktiviteter, på Siloos hjemmesider for at tilpasse de meddelelser Siloo sender til dig, samt det indhold og den annoncering Siloo viser på sine hjemmesider.

COOKIES

På Siloo.dk, vil Siloo eller vores leverandører anvende cookies (små filer placeret på din harddisk). Siloo tillader ikke, at vores leverandører indsamler personlige oplysninger om dig ved at benytte disse cookies. Disse cookies bliver anvendt til at analysere besøgene på siloo.dk og tilhørende byers websider, tilpasse ydelser, indhold og annoncering, måle salgsfremmende aktiviteter samt fremme tillid og sikkerhed.

Siloo anvender altså både egne cookies (1. part) og 3. parts. Her er en liste over de oftest anvendte 3. parts cookies:

 • https://trustpilot.com
 • https://facebook.com
 • https://analytics.google.com
 • https://ads.google.com
 • https://linkedin.com

Et par vigtige ting du bør vide om cookies er, at:

Siloo tilbyder en række funktioner, som kun er tilgængelige gennem brug af cookies.

Du er altid velkommen til at afvise cookies, hvis din browser tillader det, men dette kan forstyrre din brug af Siloo.dk og ydelser. Yderligere information omkring accept af cookies finder du i din browsers hjælpefunktion. 

SIKKERHED

Siloo behandler data som aktiver, der skal beskyttes, og benytter i den forbindelse af værktøjer (kryptering, adgangskoder, fysisk sikkerhed osv.) til at beskytte dine personlige oplysninger mod uautoriseret adgang og videregivelse.

Siloo garanterer dog ikke imod, at tredjemand ulovligt aflytter eller på anden måde skaffer sig adgang til overførsler eller private meddelelser, eller at tredjemand, herunder andre brugere, misbruger dine personlige oplysninger, som de lovligt indsamler fra hjemmesiden.

TILSYNSMYNDIGHED

I Danmark overvåges behandlingen af personoplysninger af Datatilsynet, som kan kontaktes på Borgergade 28, 1300 København K, eller på dt@datatilsynet.dk.

RETTIGHEDER OG INDSIGELSE MOD BRUG AF DINE DATA

Du har – med lovens begrænsninger – visse rettigheder, herunder:

 • Retten til indsigt i dine personoplysninger
 • Retten til at få ændret ukorrekte personoplysninger
 • Retten til at få slettet personoplysninger
 • Retten til at få begrænset personoplysninger
 • Retten til dataportabilitet
 • Retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning

Du kan slette dine data ved at logge ind på den pågældende tjeneste og klikke på linket under dine profiloplysninger.

Hvis du har andre spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte Siloo på redaktion@siloo.dk

Der kan i særlige tilfælde være data som ikke lovligt kan slettes permanent, hvis behandlingen af data af legitime grunde går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

INDHOLD PÅ Siloos HJEMMESIDE

Ved at anvende Siloo indvilger du i ikke at kopiere, ændre eller videredistribuere Siloos hjemmeside eller indhold, herunder indhold oplagt af andre brugere. Ligeledes forpligter du dig til ikke at krænke Siloo eller tredjemands ophavsrettigheder, varemærkerettigheder eller andre immaterielle rettigheder.

Ved at oprette indhold, herunder billeder, tekst mv., på Siloos tjenester, indestår du for at have den fulde ret, herunder alle immaterielle rettigheder, til dette indhold, og at det pågældende indhold ikke krænker lovgivningen eller tredjemands rettigheder.

Ved oprettelsen af indhold, herunder indsendelse af billeder, tekst mv. på Siloo tjenester, giver du Siloo tilladelse til fremvisning af dit indhold, herunder f.eks. Siloos Instagram og Facebookprofiler. Billeder, der oprettes på Siloos hjemmeside, kan automatisk få Siloos logo som vandmærke. Vær i øvrigt opmærksom på at indhold på nettet – og på Siloo – kan deles af andre brugere til deres egne sociale profiler på f.eks. Facebook.

RETTIGHEDSHAVERE

Såfremt indhold på Siloos hjemmeside krænker andres immaterielle rettigheder, kan rettighedshaveren heraf kontakte support på redaktion@siloo.dk og anmode om, at det pågældende indhold fjernes eller ændres. Siloo forbeholder sig retten til efter et frit skøn at ændre og/eller slette det pågældende indhold.

FORCE MAJEURE

Uanset ovenstående er Siloo særligt ikke erstatningsansvarlig for tab, som skyldes: Nedbrud i og/eller svigtende adgang til IT-systemer eller ødelæggelse/beskadigelser af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset at det er Siloo, der står for driften af systemerne: Svigt i strømforsyning eller telekommunikation hos Siloo, lovindgreb, terror eller hærværk (herunder computervirus og -hacking), uroligheder, oprør, sabotage, krig, naturkatastrofer, uventede prisstigninger, strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af Siloo selv eller dennes organisation, og uanset konfliktens årsag og udbredelse.

ANSVARSMAKSIMERING

Såfremt Siloo bliver fundet erstatningsansvarlig til trods for de foregående afsnit, er Siloos erstatningsansvar såvel i- som udenfor kontrakt (hvad enten dette ansvar er opstået ved uagtsomhed eller på anden måde) begrænset til det største af (a) den samlede betaling til Siloo i de 12 måneder forud for den sag, der giver anledning til erstatningsansvar, eller (b) DKK 1.000.

Denne ansvarsbegrænsning gælder ikke for forbrugere.

PERSONLIGE OPLYSNINGER 

Disse vilkår og andre relaterede vilkår, der er angivet specifikt til specifikke tjenester, udgør hele aftalen mellem Siloo og dig og erstatter alle tidligere aftaler. Denne aftale reguleres af lovgivningen i Danmark og er undergivet dansk værneting. Bortfald af en eller flere betingelser ved ugyldighed medfører ikke automatisk bortfald af vilkårene i deres helhed.

ÆNDRINGER ELLER RETTELSER

Siloo kan til enhver tid skriftligt ændre eller rette disse vilkår. Ændringerne eller rettelserne vil træde i kraft på det førstkommende af følgende tidspunkter: (a) næste gang du tilføjer eller ændrer indhold på Siloos hjemmesider, eller (b) 30 dage efter ændringen af vilkårene.

Ved væsentlige ændringer af vilkår, vil du modtage en besked via e-mail.

Spørgsmål eller kommentarer kan sendes til support på redaktion@siloo.dk

INGEN FORTRYDELSESRET FOR TJENESTEYDELSER

I forbindelse med køb af tjenesteydelser, herunder tjenesteydelser købt via telefon eller salg af kontrakten, påbegynder Siloo udførelsen af tjenesteydelsen umiddelbart efter købet, hvorefter din 14 dages fortrydelsesfrist ophører fra det tidspunkt, hvor tjenesteydelsen gøres tilgængelig for dig.

Du accepterer, at udførelsen af tjenesteydelsen påbegyndes inden udløb af de 14 dages fortrydelsesret, og at du efter påbegyndelsestidspunktet ikke kan fortryde aftalen.

VERSION

Dette er persondatabetingelser for Siloo version 1,1 af 1. november 2021.