Til Børne- og Ungdomsudvalget

Jeg skriver dette brev som koordinator for Talentsportsklasserne, da jeg kan se af dagsordensmaterialet til mødet d. 10. maj, at der er forslag om lukning af Talentsportssportsklasserne. Derfor vil jeg gerne gøre jer opmærksomme på nedenstående ift. den tiltænkte besparelse. 

Jeg ser følgende ”indtægter”, som Talentsportsklasserne genererer, men som der ikke er taget højde for i beregning af besparelsen:

  1. Elever som “bliver” hjemme og går i Talentsportsklasserne i stedet for at tage på idrætsefterskoler
  2. Elever i Talentsportsklasserne fra en anden kommune (få, men de findes)
  3. Elever fra ikke kommunale skoler (for skoleåret 2023/2024 drejer det sig om 7 elever)
  4. Elever i Talentsportsklasserne har været med til at øge karaktergennemsnittet betydeligt på Frydenstrand Skolen igennem årerne. I 2018 fik eleverne i talentsportsklassen det bedste karaktergennemsnit i kommunen sammenlignet med kommunens øvrige 9. klasser og sidste år fik skolen på en 3. plads over nordjyske skoler, hvor eleverne har klaret sig bedre end ventet karaktermæssigt, når der kigges på forældrenes baggrund. 

Så vidt jeg er informeret om, har Frydenstrand Skolen to gange modtaget 1,4 millioner for at have øget karaktergennemsnittet, hvilket nok ikke kunne have ladet sig gøre uden Talentsportsklasserne tilstedeværelse.

  1. Samspillet med og fastholdelse af elever i deres foreninger og klubber (de udøvere som vil det ekstra, har mulighed uden det koster ressourcer i klubberne)
  2. Vi fastholder unge individuelle sportsudøvere i deres klubber, selvom der måske ikke er andre klubmedlemmer på samme niveau eller alder. I talentsportsklasserne får de ”holdfornemmelse” med andre jævnaldrende på tværs af sportsgrene (f.eks. spring, dressur, motocross, karate, triatlon, ballet, crossfit). Vi er heldige at have mange stjerneskud i Frederikshavn, som er blandt landets bedste inden for deres sport i deres alder, og de går i Talentsportsklasserne.
  3. Vi løfter klubberne, og arbejder med udøverne på nogle af de områder, hvor frivilligheden og kompetencerne nogle gange løber tør i mange klubber.

Talentsportsklasserne er en succes, og i sidste optagelsesrunde var der dobbelt så mange ansøgere som pladser – der er således stor interesse for tilbuddet. I en kommune som Frederikshavn er og bør der altid være fokus på bosætning både ift. at tiltrække nye indbyggere og fastholde nuværende indbyggere. Flere undersøgelser viser i denne sammenhæng, at et rigt og aktivt foreningsliv vægtes særdeles højt i bosætningsøjemed. Frederikshavn Kommune skal også fremover have et attraktivt og dygtigt foreningsliv – Frederikshavn Kommune skal også fremover være et godt sted at bo. 

Jeg vil på det kraftigste opfordre til, at lukningen af Talentsportsklasserne genovervejes, og jeg står selvfølgelig til rådighed for yderligere uddybning af ovenstående.

Nedenfor er der indsat udtalelser fra nogle af de tilknyttet klubber.

Med venlig hilsen
Brian Høj
Talentsportsklasse koordinator

Tlf.51909322

__________________________________________________________________________________________

Frederikshavn Badminton Klub(FBK) har i dag via medierne erfaret, at en mulig lukning af Talentsportsklasserne er på vej i Frederikshavn Kommune. Det er en besparelse, som vil påvirke FBK’s talent træning. FBK har igennem de seneste 2 år haft en spiller tilknyttet Talentsportsklassen, og spilleren har her igennem fået et ekstra træningstilbud på højt niveau. Klubben har lige nu endnu en spiller på vej ind i næste års forløb, og dermed vil 2 spillere miste muligheden for at være tilknyttet et sundt og nærende træningsmiljø.

Vores nuværende spiller har været superglad for at gå i Talentsportsklassen. Det at være i et præstationsmiljø, hvor alle har sporten som fælles tredje beskrives som værende noget særligt. Klassen betegnes som en klasse med et højt sammenhold både fagligt og socialt.

FBK frygter at en eventuel besparelse vil ramme byens elite sport hårdt, og at vores unge mennesker i en tidlig alder vil søge ud af byen.

Frederikshavn Badmintonklub

__________________________________________________________________________________________

Indenfor Team Gym har vi oplevet stor interesse for Talentsportsklasserne. Vi har været med lige fra starten, og har blandt vores gymnaster nu flere, der føler sig rustet til at tænke stort og nogle har været til landsholdsudtagelse… flere på vej. 

Desuden oplever jeg en enorm trivsel blandt alle eleverne, på tværs af alder og sport. Jeg tror netop at det er denne trivsel og dedikation er helt speciel for klasserne. Her er det tilladt at drømme stort, de bakker hinanden op og de vokser enormt i dette univers. 

De viser gode resultater, både i skole og i sporten, og de er stolte af at være en del af dette fællesskab som Frederikshavn kommune har at byde de unge. 

I Team Gym vil vi meget gerne bevare dette fantastiske tilbud til vores unge gymnaster.

 

Lotte Sønderby, SpringTeam Sæby

___________________________________________________________________________________________

Talentsportsklasserne er et rigtig godt tilbud for vores unge håndboldspillere, som gerne vil lidt mere.
Som klub og træner oplever vi først og fremmest at det er muligt at holde de unge mennesker hjemme i landsdelen og at de fravælger efterskole fordi de får muligheden for at få to træningspas i skoleskemaet og leve en tilværelse hvor de kan få “semi-profesionelle” forhold rundt sig. Det er forhold de ellers er nødt til at tage på efterskole for at få.
Så tilbuddet om talentsportsklasserne gør at vi kan holde flere unge talenter i landsdelen hvilket også er positivt for ungdomsuddannelserne.

For os som klub – så kan de to træningspas i skoleskemaet også hjælpe os med at spillerne får korrekt og kompetent fysisk træning. Noget de tager med sig hjem i klubtræningen hvor de videregiver deres viden og kompetencer til deres holdkammerater og derved også højner kvaliteten af klubtræningen.

Samspillet mellem skole, klub og koordinator fungerer rigtig godt og sammen kan vi støtte det unge menneske i deres udvikling.

Jeg har i mange år trænet unge håndboldspillere som har gået i Talentsportsklasserne og senere hen sportsakademiet og jeg oplever at vi arbejder med unge mennesker som får kompetencer ift at prioritere, lave deres lektier men samtidig bidrage til fællesskabet fordi de ved, at de ikke kan klare sig alene, hvis de vil være bedst i deres sport. Jeg oplever at de unge som er igennem talentsportsklasserne ligger højt på trivsel skalaen fordi de lærer at tage sig af deres holdkammerater.

Hvis Talentsportsklasserne lukker – så er jeg dybt bekymret for om det vil lykkedes os at fastholde de unge mennesker i landsdelen.
Så tror jeg vi vil se de unge vælge Sønderbroskolen i Aalborg til og er de først kommet derud, så vælger de også ungdomsuddannelse.
Jeg tror også vi vil se de bedste spillere flytte på efterskole med risiko for at de ikke kommer hjem og går på ungdomsuddannelse igen.

Dette vil også betyde en nedgang i medlemstal i de lokale foreninger – da de dygtigste spillere vil flytte ud af kommunen.

Mvh Anne Louise Vanggaard, FFI Håndbold.

___________________________________________________________________________________________

Fra Frederikshavn Blackhawks side vil vi være utrolig kede af, hvis Talentsportsklasserne skal nedlægges, da vi allerede nu kan se, at de spillere vi har, som har været en del af dette setup, allerede har forbedret deres spil væsentligt. De er både blevet teknisk bedre, men deres fysiske form er også forbedret markant. Vi er også i gang med at bruge Talentsportsklasserne i vores forsøg på at rekruttere spillere udefra, hvor man måske i stedet havde valgt en efterskole eller lignende som alternativ. Dette kan vi ikke fortsætte med, hvis vi ikke har en garanti for at man fra Frederikshavns Kommunes side vil fortsætte med dette.

Og så har jeg selvfølgelig også den private side, hvor jeg finder det meget trist, hvis vi skal til at finde en anden skole til vores datter, der har gået på Privatskolen hele skoletiden. Jeg undrer mig over, at man efter at have fået besked på at man er optaget på Talentsportsklassen, pludselig her en 2 måneder inden skolestart kan risikere at skulle ud og finde en anden skole. Da vi fik at vide, at Maja var optaget, meldte vi hende ud af Privatskolen, så de havde mulighed for at få solgt pladsen til en anden elev. Og dette er gjort. Så vi kan ikke bare få hende ind på skolen igen.

Bjørn Fuglsang, Blackhawks Floorball

___________________________________________________________________________________________

 

Vi er så heldige at have to elever fra Talentsportsklasserne i vores forening. 

Chilie V. Terp og Wendell Hansson. Begge har de haft enorm glæde af talentklassen og dens ekstra trænings muligheder der har fulgt med. Dette har gjort at Wendell er Danmarks bedste dreng, fået en medalje ved The Nordics og vundet medalje ved alle internationale konkurrencer. 

Chilie har udviklet sig fra begynder niveau ved konkurrencer til det næsthøjeste niveau. 

Det giver en anden ro at have formiddags- og morgentræning, end at deltage ved kun eftermiddags- og aftentræning. 

 

De unge mennesker får en bedre og mere aktiv dag, når sport og skole er kombineret. 

Skulle de først have siddet syv timer på skolebænken, hjem og så til træning (højt niveau kræver høj/ mange træninger), ville deltagelsen ved træningen ikke blive den samme. 

Med Talentsportsklasserne får den/ de unge også mulighed for et “almindeligt” teenageliv oveni deres elskede fritidsaktivitet.

 

Pamela Hansson Østergaard, SOS Nord (Skøjte og Sports forening Nord)